Corona

!!!english below!!!

Van 2 tot en met 6 augustus zal de BaseCamp plaatsvinden. Het is ontzettend leuk dat dit kan, echter zitten we nog steeds in de coronapandemie en is het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken. In dit document zullen alle afspraken rondom corona worden beschreven. Hier gaan alle deelnemers en trainers mee akkoord.

Voor de gehele BaseCamp geldt, heb je coronagerelateerde klachten, moet je in quarantaine of ben je positief ge(zelf)test, dan is het niet toegestaan om te komen.
Als je je af wil melden wegens een van de bovenstaande redenen, laat dat dan weten aan Jochem den Nijs. Hij is de hele week te bereiken op 0634109083.

Trainingen

 • Gedurende de trainingen houdt de trainer anderhalve meter afstand van de spelers.
 • Verlaat na je training de zaal via de nooduitgangen.
 • Houd buiten het veld anderhalve meter afstand van elkaar.

Lunch

 • Tijdens de lunch moet er anderhalve meter afstand worden gehouden.
 • Desinfecteer voordat je gaat lunchen je handen met de aanwezige desinfectie alcohol.
 • Neem plaats op een van aangewezen plekken.

In de kantine

 • Volg de regels van X. Ga zitten op een stoel en verschuif geen stoelen.
 • Houd anderhalve meter afstand.

Bij een corona geval tijdens de BaseCamp

 • Wanneer er iemand van de BaseCamp werkgroep corona heeft, wordt in principe de gehele activiteit geannuleerd.
  De BaseCamp werkgroep is nauw verbonden met alles wat er gebeurd tijdens de BaseCamp, dus er is een grote kans op verspreiding wanneer een van ons positief is.
 • Wanneer een deelnemer corona heeft, zullen de trainingen van de groep van de deelnemer geannuleerd worden. Hoewel samen volleyballen geen nauw contact is, willen we het zekere voor het onzekere nemen aangezien je wel twee keer twee uur samen traint per dag.
 • Wanneer een trainer corona heeft, is hij/zij geen nauw contact van de trainingsgroep. Voor de trainingsgroep geldt het advies om de gezondheid goed in de gaten houden en een dringend advies om in de dagen erna zelftesten uit te voeren.

Mocht er sprake zijn van een van de bovenstaande scenario’s, zal iedereen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de vervolgstappen.

English

From August 2 to 6 BaseCamp will take place. It is great that this can happen, however, we are still in the corona pandemic and it is important to make clear agreements about this. In this document all agreements about corona will be described. All participants and trainers agree to this.

For the entire BaseCamp, if you have corona-related complaints, need to go into quarantine, or have tested positive (self), you are not allowed to come.
If you want to cancel because of one of the above reasons, please let Jochem den Nijs know. He can be reached at 0634109083.

Trainings
– During trainings the trainer will keep one and a half meters distance from the players.
– After your training, leave the hall through the emergency exits.
– Outside the field, keep one and a half meters from each other.

Lunch
– During lunch, keep one and a half meter distance.
– Disinfect your hands with the available disinfecting alcohol before lunch.
– Take a seat at one of designated areas.

In the canteen
– Follow the rules of X. Sit on a chair and do not move chairs.
– Keep one and a half meters distance.

In case of a corona case during BaseCamp
– When someone from the BaseCamp workgroup has corona, in principle the entire activity will be cancelled. The BaseCamp workgroup is closely associated with everything that happens during BaseCamp, so there is a high chance of spreading when one of us is positive.
– If a participant has corona, the workouts of the participant’s group will be cancelled. Although playing volleyball together is not close contact, we want to be sure since you do train together twice for two hours each day.
– When a trainer has corona, he/she is not a close contact of the training group. For the training group, the advice is to keep a close eye on their health and an urgent recommendation to perform self-tests in the following days.
Should any of the above scenarios occur, everyone will be informed of the next steps as soon as possible.